IMPORTANT

IMPORTANT

Codul Fiscal 2016 : 

"Art 11 alin (11) În domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor, 

autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină cont de jurisprudența 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. "